Про нас

Керівництво

Віктор Камаєв

Генеральний директор наукового парку

к.т.н., доцент

Андрій Шишолін

Віце-президент наукового парку

к.е.н., начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського

Богдан Андрійцев

Президент наукового парку

Загальні засади

Корпорація «Науковий парк «Київська політехніка» – юридична особа, що створена з ініціативи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» для організації, координації та контролю процесу комерціалізації університетської науки.

Науковий парк створено з метою розвитку та підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності університету, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Закон України «Про науковий парк «Київська політехніка», який був прийнятий у грудні 2006 року, відкрив шлях компаніям, заінтересованим у співробітництві з ученими, факультетами і кафедрами, одержанні ноу-хау і залученні високоякісного людського капіталу. Цим Законом створено привабливі правила для масової інноваційної діяльності. Причому, ми не вимагаємо якихось пільг від держави — наша перевага полягає у взаємодії, у синергії від взаємодії учасників. За сухими словами закону, створено середовище, де комфортно почуваються вчені, винахідники і, водночас, бізнесмени, які прагнуть пов’язати свій бізнес із хай-теком.

Корпорація «Науковий парк «Київська політехніка» організовує взаємодію чотирьох груп учасників: перша — це наукові групи, які генерують ноу-хау, друга — факультети і кафедри, що генерують якісний людський капітал, третя — компанії, які знаходяться на ринку високотехнологічної продукції і постійно потребують підживлення ноу-хау і людським капіталом, і четверта — інвестиційні та венчурні фонди.

Місія

Створення конкурентних переваг для учасників та партнерів Наукового парку «Київська політехніка» через інтеграцію освіти, науки та бізнесу.

Мета

Комерціалізація результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Завдання

• Розробка та реалізація інноваційних проектів.
• Пошук інвесторів та партнерів.
• Управління інноваційними розробками.
• Створення та розвиток інноваційних компаній.
• Просування та збут наукомісткої продукції на вітчизняному та закордонному ринках.
• Налагодження зв‘язків з вітчизняними та закордонними науковими та виробничими організаціями.

Переваги участі

Для високотехнологічних компаній

• розробка технологічних рішень та створення конкурентоздатних продуктів;
• зменшення інноваційного циклу — часу втілення ідеї у продукт;
• зниження ризику створення та виробництва неконкурентоспроможних продуктів;
• залучення компетентних спеціалістів для просування наукомістких продуктів.

Для венчурних та інвестиційних фондів

• наявність впроваджених інноваційних проектів, які готові до просування на ринок;
• наявність інноваційних проектів з незавершеною стадією впровадження;
• «банк» інноваційних розробок;
• високорентабельні області розробок;
• гарантія високої технологічності та рентабельності розробок, що інвестуються;
• скорочення періоду окупності коштів, що інвестуються;
• потенціал маштабного впровадження кінцевих результатів;
• взаємодія з державною на рівні уряду.

А також:

• прозора схема взаємодії між інвестором та виконавцями проекту;
• контроль цільового використання інвестиційних коштів;
• контроль процесу розробки та впровадження.

Для вчених

• фінансові та технологічні умови для реалізації та просування інноваційної ідеї на ринок;
• отримання роялті – фінансової винагороди за використання запатентованої розробки;
• відомість у наукових і ділових колах.

Для факультетів і кафедр

• підготовка та випуск високопрофесійних кадрів з досвідом практичного застосування теоретичних знань;
• розвиток науково-лабораторної бази з новітнім обладнанням;
• залучення студентів та викладачів в інноваційних бізнес.

Для держави

на національному рівні:

• прискорення інноваційного розвитку економіки України;
• припинення відтоку фахівців за кордон;
• підвищення якості життя населення;
• збільшення маштабів іноземних інвестицій та можливостей експорту;

на місцевому рівні:

• поява нових робочих місць;
• зріст рівня доходів населення;
• підсилення кадрової складової науково-технічного потенціалу регіону;
• залучення інвестицій до регіону;
• покращення регіональної інфраструктури.

Наші партнери