4 Березня, 2021

Day

Одним із головних напрямів розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на найближчі роки має стати інтернаціоналізація освітнього і дослідницького процесів. Необхідність цього диктує саме життя, тож це визначено і в Стратегії розвитку університету до 2025 року. Важливим інструментом такої інтернаціоналізації є розширення участі факультетів та інститутів у міжнародних програмах і проєктах, у тому числі й білатеральних....
Read More