20 Лютого, 2021

Day

Однією з найгостріших проблем ряду регіонів України є недостатнє забезпечення якісною водою підприємств та населення, що пов’язано з обмеженістю водних ресурсів та значною забрудненістю водойм. Вирішенню цих проблем присвячене наукове дослідження «Розроблення та реалізація комплексної технології кондиціонування високомінералізованих вод в маловодних регіонах України для водозабезпечення комунальних господарств та промислових об’єктів», що виконується в технопарку «Київська...
Read More