Зроблено в Україні

Однією з найгостріших проблем ряду регіонів України є недостатнє забезпечення якісною водою підприємств та населення, що пов’язано з обмеженістю водних ресурсів та значною забрудненістю водойм. Вирішенню цих проблем присвячене наукове дослідження «Розроблення та реалізація комплексної технології кондиціонування високомінералізованих вод в маловодних регіонах України для водозабезпечення комунальних господарств та промислових об’єктів», що виконується в технопарку «Київська політехніка».

Інноваційний проект із зазначеним науковим дослідженням формується з метою реалізації інноваційної моделі розвитку системи водопостачання в Україні, створення, використання високоефективного обладнання та технологій, що дозволяють ефективно вирішити проблеми водозабезпечення промисловості, енергетики та населення якісною водою, раціонального споживання водних ресурсів як в окремих регіонах, так і в цілому в державі. Тематика проекту відповідає вирішенню проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня, визначених, зокрема, Водним кодексом України і Загальнодержавною програмою «Питна вода України» на 2006-2020 рр.

Підготовка проекту розпочалася 19 травня 2009 року, коли в Науковому парку «Київська політехніка» відбувся науково-практичний семінар «Стратегія розвитку водозабезпечення України».

9 липня 2009 р. у м. Алчевську Луганської області під керівництвом представників органів місцевої влади пройшла конференція на тему «Водозабезпечення міст південно-східного регіону України. Перспективи очищення і використання шахтних вод». У конференції взяли участь президент Наукового парку «Київська політехніка» академік НАН України М.З.Згуровський, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ» член-кореспондент НАН України М.Ю.Ільченко, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, академік НАН України, В.В.Гончарук, генеральний директор Наукового парку «Київська політехніка» В.С.Камаєв, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ» М.Д.Гомеля, старший викладач кафедри менеджменту ФММ О.М.Савицька, генеральний директор ВАТ «АМК» Т.Г.Шевченко, голова правління ЗАТ «Аквасервіс» М.А.Павлик, директор компанії «Технології природи» Г.Ю.Чорноволов, директор ЗАТ «Аквасервіс» В.А.Чуприна, головний технолог ЗАТ «Аквасервіс» Д.О.Шацький та інші. Учасники конференції обговорили проблемні питання водозабезпечення та водокористування в Україні й можливість розроблення інноваційного проекту за відповідним науковим напрямом у рамках спільних договорів про партнерство і співпрацю між НТУУ «КПІ», державними науковими установами, промисловими підприємствами та організаціями.

26 лютого 2010 року в Кризовому центрі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України було проведено третю зустріч координаційної групи проекту «Реалізація Протоколу про воду та здоров’я ЄЕК ООН та Водної Рамкової Директиви ЄС в Україні завдяки дослідженню та розвитку управління водними ресурсами». Координатором даного проекту від НТУУ «КПІ» є М.Д.Гомеля, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ».

В період з 10 по 31 березня 2010 року дирекція Наукового парку  провела зустрічі-презентації з керівниками факультетів (інститутів), завідувачами кафедр,

керівниками наукових груп з метою визначення напрямів співпраці, роз’яснення механізмів взаємодії, обговорення можливостей впровадження інноваційної компоненти в навчально-науковий процес нашого університету.

Розроблений співробітниками університетської інноваційної інфраструктури проект, відповідно до зазначеного наукового дослідження, і комерціалізація запатентованої технології очищення води дозволить:

  • суттєво розширити перелік джерел водопостачання, підвищити запаси водних ресурсів у маловодних регіонах за рахунок використання води з підвищеним рівнем мінералізації;
  • ефективно використовувати скиди шахтних вод, які на сьогодні є потужними джерелами забруднення природних поверхневих і підземних вод;
  • забезпечити підприємства, електростанції, енергетичні об’єкти одного з промислових регіонів України високоякісною прісною водою, що дозволить організувати замкнуті безстічні системи водокористування, сприяти різкому зменшенню об’ємів стічних вод та значному зниженню забрудненості природних водойм;
  • знизити енергоємність при водопостачанні за рахунок зменшення відстаней транспортування води;
  • забезпечити населення регіону водою високої якості в необхідній кількості за доступною ціною.

Крім того, запропонована інноваційна технологія очищення води передбачає підтримку реалізації комплексу заходів, спрямованих на відродження й охорону річок та озер, зокрема, встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, удосконалення систем моніторингу стану водних ресурсів, попередження забруднення, засмічення і вичерпання водних об’єктів, а також охорони земель від ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, хімічними й радіоактивними речовинами.

Запропонований інноваційний проект сприятиме реалізації державної політики з питань управління водними ресурсами, їх охорони та відтворення, забезпечення галузей національної економіки та населення водними ресурсами належної якості та в необхідній кількості.

Побажаємо наукових досягнень, успіхів і творчого натхнення всім організаторам і учасникам розвитку вітчизняної інноваційної діяльності!

Related Posts